Produktudvikling

Bang & Co Aps arbejder med produktudvikling og konceptgenerering for vore kunder.
Idéudvikling er ofte det kunder efterspørger, og udvikles egentligt sjældent i et laboratorium eller lign. Ideer findes på alle niveauer i forretning, og vi gør meget ud af at arbejde både højt og lavt i jagten på at udvikle lønsomme produkter for vore kunder. Selvom vi arbejder internationalt, så har vore arbejdsmetoder rødder i en nogle kloge ord fra en stor dansk filosof:

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.
Citat af Kirkegaard — "En ligefrem meddelelse", 1859

    Vi hjælper vore kunder med:

  • Udvikling af nye produkter
  • Videreudvikling af eksisterende produkter
  • Udvikling af nye produktionsprocesser
  • Videreudvikling af eksisterende produktionsprocesser
  • Design
  • Produktions- og outsourcing hjælp
  • Produktfinding
An idea is something that won’t work unless you do!
Citat af Thomas A. Edison